Nieuws

De leerstoel Fiets aan de Universiteit Gent (Vakgroep Geografie) is op zoek naar een voltijds wetenschappelijk medewerker met aangetoonde interesse en bekwaamheid om onderzoek uit te voeren, te communiceren in het domein van fietsmobiliteit om zo bij te dragen aan de opstart van de nieuwe leerstoel.

Meer info op: https://jobs.ugent.be/job/Gent-Wetenschappelijk-medewerker-9000/792010802/

Een uitgebreide staat van dienst

Diepgaand kwaliteitsonderzoek in een brede waaier van geografische disciplines.

Bachelor of Science in de Geografie en de Geomatica/Master of Science in de Geografie en de Geomatica.

* * *

Onderzoeksprojecten bij verschillende financieringsinstanties op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.

Hoogwaardige wetenschappelijke output: elk jaar verscheidene doctoraten, een groot aantal internationale papers gepubliceerd in hoog geciteerde tijdschriften en meer.

Bijdragen bij andere opleidingen, mede-organiseren van de specifieke lerarenopleiding Aardrijkskunde en de postgraduaatsopleiding Hydrografie.

Opleidingen met toekomst: een brede waaier van jobs door toenemende bewustwording klimaatproblematiek en duurzame ontwikkeling.

Vakgroep Geografie op sociale media