Cartografie & GIS

Cartografie & GIS focust op de technieken van het analyseren van geografische gegevens en het voorstellen ervan op een kaart.

Nieuws in de kijker

Op maandag 21 mei 2024 bracht prof. Mingshu WANG van de Universiteit van Glasgow een bezoek aan de afdeling en gaf een lezing over “Graph Convolutional Networks for Street Network Analysis”.

Prof. Wang is Senior Lecturer (Tenured Associate Professor) in Geospatial Data Science aan de Universiteit van Glasgow. Hij is ook Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen en toepassen van GIScience methoden en big data analytics om stedelijke systemen en ontwikkeling te begrijpen. Empirisch onderzoekt hij de relatie tussen stedelijke structuur en stedelijke prestaties op macroschaal en de relatie tussen de gebouwde omgeving en collectief menselijk gedrag op microschaal. Hij heeft onderzoeksbeurzen ontvangen van de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Chinese Academie van Wetenschappen en Microsoft. Hij is redacteur van Asian Geographer en Associate Editor van ISPRS International Journal of Geo-Information en Regional Studies, Regional Science.

Onderzoekthema's

Cartografie & GIS spitst zich toe op geografische informatie omdat deze aan de basis ligt van de cartografie en geografische informatiewetenschappen.

Een breed multidisciplinaire karakter (computerwetenschappen, archeologie, sportwetenschappen, biologie) typeert de uitgevoerde projecten.

In deze projecten, focust de groep op het gebruik van moderne methodologieën (eye-tracking, WiFi-tracking, UAVs) en de ontwikkeling van innovatieve technologieen (navigatie-apps, 3D webGIS).

verplaatsingen, bereikbaarheid en GIS
cartografie en kaartgebruik
historische cartografie
4D GIS voor archeologie
overstromingsrisico's
indoor wayfinding
bewegende objecten
GIS in het onderwijs

Prof. dr. Nico Van de Weghe

tijdruimtelijke analyse tijdruimtelijk modelleren visuele analyse GIS geografische informatiesystemen geografische informatiewetenschap bewegende objecten . . .

Prof. dr. Haosheng Huang

locatiegebaseerde diensten mobiliteitsanalyse ruimtelijke cognitie mobiele HCI stedelijke informatica geospatiale AI (GeoAI)

Lijst met alle medewerkers Cartografie & GIS

Doctoraatonderzoek

Projectonderzoek in de kijker


Op zoek naar meer informatie over UGent onderzoekers, (lopende) projecten en doctoraten, organisaties,... in dit onderzoeksdomein?

Op zoek naar (verdedigde) doctoraten, publicaties, papers, proceedings,... in dit onderzoeksdomein?