Cartografie & GIS

Cartografie & GIS focust op de technieken van het analyseren van geografische gegevens en het voorstellen ervan op een kaart.

Nieuws in de kijker

Dinsdag 25 juni 2024 verdedigde Zhicheng Zhan met succes zijn PhD: "Analyzing Crowdsourced Indoor Route Descriptions to Facilitate Indoor Navigation".

Promotoren: Prof. dr. Nico Van de Weghe (UGent), Prof. dr. Haosheng Huang (UGent).

Leden van de examencommissie: Voorzitter: Prof. dr. Alain De Wulf (UGent), Prof. dr. Georg Gartner (Vienna University of Technology), Prof. dr. Philippe De Maeyer (UGent), Dr. Pepijn Viaene (HoGent), Dr. Laure De Cock (UGent).

Onderzoekthema's

Cartografie & GIS spitst zich toe op geografische informatie omdat deze aan de basis ligt van de cartografie en geografische informatiewetenschappen.

Een breed multidisciplinaire karakter (computerwetenschappen, archeologie, sportwetenschappen, biologie) typeert de uitgevoerde projecten.

In deze projecten, focust de groep op het gebruik van moderne methodologieën (eye-tracking, WiFi-tracking, UAVs) en de ontwikkeling van innovatieve technologieen (navigatie-apps, 3D webGIS).

verplaatsingen, bereikbaarheid en GIS
cartografie en kaartgebruik
historische cartografie
4D GIS voor archeologie
overstromingsrisico's
indoor wayfinding
bewegende objecten
GIS in het onderwijs

Prof. dr. Nico Van de Weghe

tijdruimtelijke analyse tijdruimtelijk modelleren visuele analyse GIS geografische informatiesystemen geografische informatiewetenschap bewegende objecten . . .

Prof. dr. Haosheng Huang

locatiegebaseerde diensten mobiliteitsanalyse ruimtelijke cognitie mobiele HCI stedelijke informatica geospatiale AI (GeoAI)

Lijst met alle medewerkers Cartografie & GIS

Doctoraatonderzoek

Projectonderzoek in de kijker


Op zoek naar meer informatie over UGent onderzoekers, (lopende) projecten en doctoraten, organisaties,... in dit onderzoeksdomein?

Op zoek naar (verdedigde) doctoraten, publicaties, papers, proceedings,... in dit onderzoeksdomein?