Klimaat & Aarde

Focus op mens-milieu interacties in de context van een veranderende omgeving en klimaat.

Nieuws in de kijker

Met trots kondigen we aan dat twee onderzoekers zich zullen aansluiten bij de afdeling Geografie als postdocs van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO):

  • Dr. Sofie Annys zal de sociaal-hydrologische veerkracht van door boeren geleide irrigatieontwikkelingen in Ethiopië en Ghana bestuderen. Ze ontving een Senior Fellowship van het Interdisciplinair Panel en zal worden begeleid door Prof. Amaury Frankl.

  • Dr. Tanhua Jin zal zich richten op de ervaren sociale segregatie van mensen in dagelijkse activiteitenruimtes in België en Estland. Ze ontving een Junior Fellowship van het W&T9 Panel en zal worden begeleid door Prof. Frank Witlox.

Wij wensen hen beiden veel succes in hun mandaat!

Onderzoekthema's

De onderzoeksgroep Klimaat & Aarde (KLAAR) spitst zich toe op de impact van menselijke activiteiten op bodem-land-atmosfeer interacties. Een eerste pijler legt de nadruk op geomorfologische processen, en meer bepaald op de invloed van landgebruik en klimaat op landdegradatie en bodemconservering. Een tweede pijler stelt de atmosfeer centraal en bestudeert hoe veranderingen aan het aardoppervlak het lokale en regionale klimaat beïnvloeden.

De onderzoeksgroep doet onderzoek naar zowel de fundamentele processen met betrekking tot de geomorfologie en de atmosfeer als naar impact op maatschappij en ecosystemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde en vernieuwende methodes zoals erosie- en klimaatmodellering, fotogrammetrie, sedimenttracering en datawetenschap.

erosie
runoff en sedimentexport
SfM-photogrammetrie
hydrogeomorfologisch modelleren
klimaat
landbeheer

Prof. dr. Amaury Frankl

klimaatverandering erosie hydrologie geomorfologie

Prof. dr. Kwinten Van Weverberg

klimaat extreme neerslag

Lijst met alle medewerkers Fysische Geografie

Doctoraatonderzoek


Op zoek naar meer informatie over UGent onderzoekers, (lopende) projecten en doctoraten, organisaties,... in dit onderzoeksdomein?

Op zoek naar (verdedigde) doctoraten, publicaties, papers, proceedings,... in dit onderzoeksdomein?