Klimaat & Aarde

Focus op mens-milieu interacties in de context van een veranderende omgeving en klimaat.

Nieuws in de kijker

Op dinsdag 28 mei 2024 verdedigde Anik Juli Dwi Astuti met succes haar PhD: "Connectivity Perspectives on Water and Sediment Flows in the Gumara and Rib Catchments (Ethiopia)”.

Promotoren: Prof. dr. Amaury Frankl (Universiteit Gent), Prof. dr. Jan Nyssen, (Universiteit Gent)

Examencommissie: Prof. dr. Haosheng Huang (Universiteit Gent) (voorzitter),Dr. ir. Stefaan Dondeyne (Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel), Prof. dr. Kristine Walraevens (Universiteit Gent), Prof. dr. Ann Van Griensven (Vrije Universiteit Brussel), Dr. Tesfaalem Ghebreyohannes, (Mekelle University, Ethiopië).

Onderzoekthema's

De onderzoeksgroep Klimaat & Aarde (KLAAR) spitst zich toe op de impact van menselijke activiteiten op bodem-land-atmosfeer interacties. Een eerste pijler legt de nadruk op geomorfologische processen, en meer bepaald op de invloed van landgebruik en klimaat op landdegradatie en bodemconservering. Een tweede pijler stelt de atmosfeer centraal en bestudeert hoe veranderingen aan het aardoppervlak het lokale en regionale klimaat beïnvloeden.

De onderzoeksgroep doet onderzoek naar zowel de fundamentele processen met betrekking tot de geomorfologie en de atmosfeer als naar impact op maatschappij en ecosystemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde en vernieuwende methodes zoals erosie- en klimaatmodellering, fotogrammetrie, sedimenttracering en datawetenschap.

erosie
runoff en sedimentexport
SfM-photogrammetrie
hydrogeomorfologisch modelleren
klimaat
landbeheer

Prof. dr. Amaury Frankl

klimaatverandering erosie hydrologie geomorfologie

Prof. dr. Kwinten Van Weverberg

klimaat extreme neerslag

Lijst met alle medewerkers Fysische Geografie

Doctoraat- en postdoctoraatonderzoek in de kijker


Op zoek naar meer informatie over UGent onderzoekers, (lopende) projecten en doctoraten, organisaties,... in dit onderzoeksdomein?

Op zoek naar (verdedigde) doctoraten, publicaties, papers, proceedings,... in dit onderzoeksdomein?