Fysische Geografie

Fysische geografie focust op mens-milieu interacties in de context van een veranderende omgeving en klimaat.

Nieuws in de kijker

Dinsdag, 5 december 2023, verdedigde Yiyang Luo met succes zijn PhD: “DISTURBANCES IN THE IONOSPHERE: THE ‘EARLY BIRD’ OF HIGH-ENERGY NATURAL HAZARD EVENTS”. Scientific research on multi-instruments detection of the ionosphere under different types of high-energy natural hazard events

Promotores: Prof. Dr. Leonid Chernogor (UKharkiv); Prof. Dr. Sergey Shulga (UKharkiv); Prof. Dr. Kwinten Van Weverberg (UGent); Prof. Dr.Frank Witlox (UGent); Prof. Dr. Isabel Van Driessche (UGent). Examencommissie: Prof. Haosheng Huang (Voorzitter, UGent); Dr. Tobias G.W. Verhulst (Koninklijk Meteorologisch Instituut van België); Prof. Piet Termonia (UGent); Prof. Alain De Wulf (UGent); Prof. dr. Giovanni Lapenta (KU Leuven), em. Prof. Philippe De Maeyer (UGent); Dr. Edmund Henley (Met Office of UK).

Gefeliciteerd Yiyang!

Onderzoekthema's

Fysische geografie spitst zich toe op de dynamiek van geomorfologische processen in relatie tot mens-milieu interacties. Hierbij wordt er voornamelijk gewerkt op de impact van veranderingen in landgebruik, landbeheer, hydrologie en klimaat op de vorming van het reliëf. De focus ligt op schaalniveaus van kleine bekkens (50-150 ha) tot middelgrote bekkens (15 000 km2) en op dynamieken op korte (actuele processen) tot middellange termijn (<200 jaar).

Geomorfologische processen worden onderzocht met behulp van de meest recente onderzoekstechnieken, vaak in samenwerking met ontwikkelingen in de Geomatica.

erosie
runoff en sedimentexport
SfM-photogrammetrie
hydrogeomorfologisch modelleren
klimaat
landbeheer

Prof. dr. Amaury Frankl

klimaatverandering erosie hydrologie geomorfologie

Prof. dr. Kwinten Van Weverberg

klimaat extreme neerslag

Lijst met alle medewerkers Fysische Geografie

Doctoraatonderzoek


Op zoek naar meer informatie over UGent onderzoekers, (lopende) projecten en doctoraten, organisaties,... in dit onderzoeksdomein?

Op zoek naar (verdedigde) doctoraten, publicaties, papers, proceedings,... in dit onderzoeksdomein?