Fysische Geografie

Fysische geografie focust op mens-milieu interacties in de context van een veranderende omgeving en klimaat.

Nieuws in de kijker

De UGent afdeling personeelszaken publiceerde twee vacatures voor een voltijds assistent bij de vakgroep Geografie, Universiteit Gent (ID:25891, ID:25892). De vacatures bevinden zich in de onderzoeksdomeinen Sociale en Economische Geografie enerzijds en Fysische Geografie anderzijds. De uiterste datum voor sollicitatie is 23 mei.

https://jobs.ugent.be/go/Assistenten/8808602/

Onderzoekthema's

Fysische geografie spitst zich toe op de dynamiek van geomorfologische processen in relatie tot mens-milieu interacties. Hierbij wordt er voornamelijk gewerkt op de impact van veranderingen in landgebruik, landbeheer, hydrologie en klimaat op de vorming van het reliëf. De focus ligt op schaalniveaus van kleine bekkens (50-150 ha) tot middelgrote bekkens (15 000 km2) en op dynamieken op korte (actuele processen) tot middellange termijn (<200 jaar).

Geomorfologische processen worden onderzocht met behulp van de meest recente onderzoekstechnieken, vaak in samenwerking met ontwikkelingen in de Geomatica.

erosie
runoff en sedimentexport
SfM-photogrammetrie
hydrogeomorfologisch modelleren
klimaat
landbeheer

Doctoraatonderzoek


Op zoek naar meer informatie over UGent onderzoekers, (lopende) projecten en doctoraten, organisaties,... in dit onderzoeksdomein?

Op zoek naar (verdedigde) doctoraten, publicaties, papers, proceedings,... in dit onderzoeksdomein?