Sociale en Economische Geografie

Sociale en economische geografie focust zich op alle sociale en economische activiteiten en ontwikkelingen op het aardoppervlak.

Nieuws in de kijker

In juni namen verschillende onderzoekers en doctoraatstudenten van de Sociale en Economische Geografie deel aan de BIVEC-GIBET-conferentie in Leuven. De paper van Yue Hu ("Revealing multiplex topological features of China’s domestic air transport network: intralayer and interlayer characteristics") behoorde tot de drie beste papers van de conferentie. Proficiat Yue!

Mede-auteurs: Kurt Fuellhart, Shengrun Zhang en Frank Witlox

Onderzoekthema's

Onderzoek binnen sociale en economische geografie focust zich voornamelijk op drie clusters.

In eerste instantie wordt onderzoek gedaan naar verplaatsingsgedrag en stadslogistiek.

Daarnaast worden evoluties in het Vlaamse stedelijke systeem, het stedelijk beleid en het wereldstedennetwerk bestudeerd.

Verder wordt onderzoek gedaan naar locatiekeuzes van private en publieke bedrijven, de relatie tussen transport and productie en het modelleren van landgebruik.

stedelijke ontwikkeling
wereldstedennetwerk
verplaatsingsgedrag
transport
landontwikkeling

Doctoraatonderzoek in de kijker

Projectonderzoek in de kijker


Op zoek naar meer informatie over UGent onderzoekers, (lopende) projecten en doctoraten, organisaties,... in dit onderzoeksdomein?

Op zoek naar (verdedigde) doctoraten, publicaties, papers, proceedings,... in dit onderzoeksdomein?