Nieuws

Ontmoeting NUAA (China) en SEG onderzoeksgroep

(09-10-2019)

Op 4 oktober 2019 bezocht een delegatie van de Nanjing University of Aeronautics and Astronautics , onder leiding van Prof. Xu Fumin, secretaris van het College of Civil Aviation, de SEG onderzoeksgro…

Lees verder...

Vacature praktijkassistent (30%) binnen de vakgroep geografie

(18-09-2019)

Een betrekking van praktijkassistent werd open verklaard binnen de vakgroep geografie.

De kandidaat levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep , in het bijzonder de vakken geo…

Lees verder...

Prof. Philippe De Maeyer verkozen als vice-president van de International Cartographic Association

(28-08-2019)

Op de 18e algemene vergadering van de International Cartographic Association op 20 juli 2019, werd Philippe De Maeyer verkozen als de vice-president van de ICA door de nationale vertegenwoordigers vo…

Lees verder...

Multidisciplinair consortium: Next Generation Animal Tracking - Het ontcijferen van de ecologische code

(13-06-2019)

In de afgelopen jaren hebben grootschalige wetenschappelijke initiatieven de ontwikkeling van betaalbare lichtgewicht-tracking apparatuur gestimuleerd, zodat bewegingsgegevens nu in ongekende hoeveelh…

Lees verder...

Min Luo, Yunqian Wang en Hao Guo verdedigden succesvol hun doctoraat

(05-06-2019)

Op 24 mei verdedigden Min Luo, Yunqian Wang en Hao Guo succesvol hun dubbel doctoraat op de Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences . Min Luo verdedigde een thesis m…

Lees verder...

Permafrostonderzoeker Hanne Hendrickx op CanvasTV

(28-05-2019)

Assistent en doctoraatsonderzoeker Hanne Hendrickx werd geinterviewd door CanvasTV over haar onderzoek naar de gevolgen van het opdooien van permafrost. Dit resulteerde in een zeer didactisch filmpje…

Lees verder...

Excursie in het kader van de Institutionele Universitaire Samenwerking met Bahir Dar University (Ethiopia)

(02-04-2019)

In het kader van de jaarlijkse vergadering van de stuurgroep van het IUS programma met Bahir Dar University, werd een tweedaagse excursie georganiseerd. De deelnemers bezochten onder andere de westeli…

Lees verder...

Eerbetoon voor jonge onderzoekers in Koninklijk Paleis

(06-03-2019)

"Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten ter gelegenheid van het Lenteconcert van 28 februari 2019 een eerbetoon brengen aan jonge academici en wetenschappers. Met hun creativiteit, hun d…

Lees verder...

UGent sluit MoU af met Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Mexico)

(26-02-2019)

Op 19 oktober 2019 werd een Memory of Understanding tussen het Ministerie van Cultuur van de Verenigde Mexicaanse Staten en Universiteit Gent ondertekend door Diego Prieto Hernández, directeur-generaa…

Lees verder...

Geografen van de UGent werken met landloze boeren in Ethiopië om koolstofkredieten te bekomen

(21-01-2019)

Sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs is er een versnelling gekomen in activiteiten die moeten helpen de opwarming van de aarde te beheersen. Nieuwe internationale financieringsmechani…

Lees verder...

Vacature PhD Sociale en Economische Geografie

(18-12-2018)

Download de job posting

Lees verder...

Professor Frank Witlox ontvangt eredoctoraat aan de Universiteit van Tartu, Estland

(04-12-2018)

Op 1 December heeft professor Frank Witlox een eredoctoraat in Geografie ontvangen aan de Universiteit van Tartu, Estland. Foto’s van dit evenement kunnen gevonden worden op de website van de Univers…

Lees verder...

Een succeseditie van de Dag van de Wetenschap

(28-11-2018)

Op zondag 25 november hebben we jong en oud warm gemaakt voor Geografie met de sessie "een Virtual Reality kijk op de wereld". Door zaken zoals verstedelijking, ontbossing, migratie en landbouw aan el…

Lees verder...

Meeting tussen professor Rik Van de Walle en UCAS

(21-11-2018)

Op 7 november vond er een ontmoeting plaats tussen een delegatie van de Universiteit Gent, onder leiding van professor Rik Van de Walle, rector UGent, en een delegatie van de University of the Chinese…

Lees verder...

Full Paper Award op de EUROMED Conferentie 2018 in Cyprus

(13-11-2018)

Op het ‘International Conference on Digital Heritage ’ op 29 oktober en 3 november in Cyprus, won het UGESCO project de Werner Weber Award, de Best Full Paper Award voor het artikel getiteld ‘UGESCO –…

Lees verder...

Samuel Van Ackere presenteert FLIAT op Vlaams-Nederlandse top

(08-11-2018)

Doctoraatstudent Samuel Van Ackere stelt zijn FLIAT tool voor op de Vlaams-Nederlandse top in Middelburg aan Minister Cora van Nieuwenhuizen en rector Rik Van de Walle. Deze tool berekent en visualise…

Lees verder...

Hailemariam Meaza verdedigde zijn doctoraatsonderzoek

(31-10-2018)

Gepromoot door Prof. Jan Nyssen, Prof. Jean Poesen en Dr. Amaury Frankl heeft Hailemariam Meaza met succes zijn Doctoraat in de Wetenschappen: Geografie verdedigd over ‘Sustainability of land and wate…

Lees verder...

GPS World Leadership Award voor dr. Tom Willems

(23-10-2018)

Dr. Tom Willems, verbonden aan de 3D data acquisitiegroep van onze vakgroep, heeft de ‘GPS World Leadership Awards’ in ontvangst mogen nemen tijden de ION GNSS+ 2018 conferentie in Miami. Tom en zijn …

Lees verder...

Vacature Assistent Landschapskunde

(23-10-2018)

https://career5.successfactors.eu/...

Lees verder...

Kick-off workshop Appraising risk, past and present

(23-10-2018)

Op 16 en 17 oktober organiseerde de Vakgroep Geografie de kick-off workshop van de samenwerking: “Appraising risk, past and present: Interrogating historical data to enhance understanding of environme…

Lees verder...

Nieuwsbulletin per jaar