3D DATA ACQUISITIE

De 3D Data Acquisitie onderzoeksgroep richt zich op alle moderne technieken van de landmeetkunde: topografie, teledetectie, fotogrammetrie en hydrografie.Onderzoek

In het topografische luik wordt er onderzoek verricht met een uitgebreid gamma aan topografische en fotogrammetrische instrumenten: waterpastoestellen, robotische totaalstations, digitale camera’s voor terrestrische fotogrammmetrie, differentiële GNSS ontvangers, terrestrische laserscanners, mobile mapping systemen, enz.

Op het vlak van teledetectie wordt er gefocust op verschillende toepassingen gebruik makend van satellietbeelden en luchtfoto’s. Deze beelden worden verwerkt tot digitale hoogtemodellen, orthofoto’s en 3D visualisaties.

De voornaamste onderwerpen die onder de loep worden genomen tijdens het hydrografisch onderzoek betreffen real time positionering, UAV’s, computationele geometrie, triangulatie-algoritmen en de automatisatie van filtering van 3D-gegevens.


Trefwoorden: Drones — 3D modellering — Landmeetkunde

Nieuws

Samuel Vanackere presenteerde zijn onderzoek over 4D overstromingsanalyse en visualisatie tools tijdens een workshop "Kustmonitoring ter voorkoming van overstromingsrisicoís"…

Lees meer

Projecten

Meer dan 634 miljoen mensen, of ongeveer 8.7% van de wereldbevolking, leven in kustgebieden die lager liggen dan 10m onder het zeeniveau. Deze zones zijn kwetsbaar voor de gevolgen van de zeespiegelstijging en een frequenter …

Lees verder

Alle projecten van de onderzoeksgroepMedewerkers

Prof. dr. ir. Alain De Wulf
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Rudi Goossens
Zelfstandig Academisch Personeel
Dr. Georgios Klonaris
Wetenschappelijk Personeel
Dr. Cornelis Stal
Wetenschappelijk Personeel
Lander Bral
Assisterend Academisch Personeel
Marijke De Ryck
Assisterend Academisch Personeel
Bart De Wit
Administratief en Technisch Academisch Personeel
Junling Jin
PhD Student
Jeroen Saelens
Assisterend Academisch Personeel
Ing. Samuel Van Ackere
Wetenschappelijk Personeel, PhD Student
Annelies Vandenbulcke
Assisterend Academisch Personeel, PhD Student
Jeffrey Verbeurgt
Wetenschappelijk Personeel, PhD Student
Pepijn Viaene
Wetenschappelijk Personeel, PhD Student

Vrijwillige medewerkers