FYSISCHE GEOGRAFIE

De onderzoeksgroep Fysische Geografie van de Universiteit Gent focust op mens-milieu interacties in de context van een veranderende omgeving.Onderzoek

Onderzoek spitst zich voornamelijk toe op hydrogeomorfologische processen en hun relatie met landgebruik, landbeheer en klimaatvariabiliteit, en dit op schaalniveaus gaande van kleine bekkens in Noord-Frankrijk (50-150 ha) tot grote rivierbekkens (Bovenloop van de Blauwe Nijl).

Dynamieken op lange termijn (Late Holoceen), medium termijn (<200 jaar) en actuele processen worden bestudeerd gebruik makende van verschillende onderzoekstechnieken.

Bijkomend is de onderzoeksgroep ook betrokken bij geoarcheologisch onderzoek in Egypte, Iran en het Paaseiland, in de studie van permafrost Zwitserland en in ontwikkelingsprojecten in Ethiopië.


Trefwoorden: geomorfologisch karteren — SfM-modelleren — hydrogeomorfologisch modelleren — oppervlakkige afstroom en sedimentlading — permafrost

Nieuws

Gepromoot door Prof. Jan Nyssen, Prof. Jean Poesen en Dr. Amaury Frankl heeft Hailemariam Meaza met succes zijn Doctoraat in de Wetenschappen: Geografie verdedigd over ‘Sustainability of land and water resources in the margin…

Lees meer

Projecten

Het ‘Land Resilience’ project maakt deel van het grotere VLIR IUC institutionale samenwerkingsprogramma het de Universiteit van Bahir Dar in Ethiopië. Het doel van Land Resilience is om de veerkracht van het land te verbetere…

Lees verder

Alle projecten van de onderzoeksgroepMedewerkers

Prof. dr. Jan Nyssen
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Morgan De Dapper
Zelfstandig Academisch Personeel
Dr. Stefaan Dondeyne
Wetenschappelijk Personeel
Dr. Amaury Frankl
Wetenschappelijk Personeel
Sofie Annys
Wetenschappelijk Personeel, PhD Student
Hanne Hendrickx
Assisterend Academisch Personeel, PhD Student
Hanibal Lemma Gebrekidan
Wetenschappelijk Personeel, PhD Student
Min Luo
PhD Student

Vrijwillige medewerkers