FYSISCHE GEOGRAFIE

De onderzoeksgroep Fysische Geografie van de Universiteit Gent focust op mens-milieu interacties in de context van een veranderende omgeving en klimaat.Onderzoek

De onderzoeksgroep Fysische Geografie spitst zich toe op de dynamiek van geomorfologische processen in relatie tot mens-milieu interacties. Hierbij wordt er voornamelijk gewerkt op de impact van veranderingen in landgebruik, landbeheer, hydrologie en klimaat op de vorming van het reliëf. De focus ligt op schaalniveaus van kleine bekkens (50-150 ha) tot middelgrote bekkens (15 000 km2) en op dynamieken op korte (actuele processen) tot middellange termijn (<200 jaar). Geomorfologische processen worden onderzocht met behulp van de meest recente onderzoekstechnieken, vaak in samenwerking met ontwikkelingen in de Geomatica-onderzoeksgroepen. De onderzoeksgroep Fysische Geografie is sterk betrokken bij (universitaire) ontwikkelingsprojecten (in het bijzonder in Ethiopië).


Trefwoorden: erosie — massabewegingen — runoff en sedimentexport — SfM-photogrammetrie — hydrogeomorfologisch modelleren — klimaat — landbeheer

Nieuws

We hebben in Vlaanderen al grote stappen gezet inzake erosiebeleid. Toch moeten we onze inspanningen verhogen want de klimaatvoorspellingen geven voor de toekomst meer intensive neerslag. Dat zegt Prof. Dr. Amaury Frankl in d…

Lees meer

Projecten

Noord-Ethiopië staat gekend als een van de meest achtergestelde gebieden wereldwijd inzake water en sanitatie. Om zowel de water- en sanitatie infrastructuur te verbeteren, alsook toegang en hygiënisch gebruik te versterken, …

Lees verder

Alle projecten van de onderzoeksgroepMedewerkers

Prof. dr. Amaury Frankl
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Jan Nyssen
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Morgan De Dapper
Zelfstandig Academisch Personeel
Dr. Stefaan Dondeyne
Wetenschappelijk Personeel
Sofie Annys
Wetenschappelijk Personeel, PhD Student
Yongchao Duan
PhD Student
Hanne Hendrickx
Assisterend Academisch Personeel, PhD Student

Vrijwillige medewerkers