FYSISCHE GEOGRAFIE

De onderzoeksgroep Fysische Geografie van de Universiteit Gent focust op mens-milieu interacties in de context van een veranderende omgeving en klimaat.Onderzoek

De onderzoeksgroep Fysische Geografie spitst zich toe op de dynamiek van geomorfologische processen in relatie tot mens-milieu interacties. Hierbij wordt er voornamelijk gewerkt op de impact van veranderingen in landgebruik, landbeheer, hydrologie en klimaat op de vorming van het reliëf. De focus ligt op schaalniveaus van kleine bekkens (50-150 ha) tot middelgrote bekkens (15 000 km2) en op dynamieken op korte (actuele processen) tot middellange termijn (<200 jaar). Geomorfologische processen worden onderzocht met behulp van de meest recente onderzoekstechnieken, vaak in samenwerking met ontwikkelingen in de Geomatica-onderzoeksgroepen. De onderzoeksgroep Fysische Geografie is sterk betrokken bij (universitaire) ontwikkelingsprojecten (in het bijzonder in Ethiopië).


Trefwoorden: erosie — massabewegingen — runoff en sedimentexport — SfM-photogrammetrie — hydrogeomorfologisch modelleren — klimaat — landbeheer

Nieuws

Op 30 augustus 2021 verdedigde Habtamu Assaye met succes zijn doctoraat getiteld “Land Degradation and Resilience in the Subhumid Highlands of Ethiopia”. Sinds 2017 werkte Habtamu aan de Vakgroep Geografie onder begeleiding v…

Lees meer

Projecten

Topoklimaat, en meer bepaald orografische regens op loefhellingen en regenschaduw aan de lijzijde, controleert de tijdruimtelijke veranderlijkheid van regenval, vegetatie en hydrologie in tropische bergen. Een dergelijke vari…

Lees verder

Alle projecten van de onderzoeksgroepMedewerkers

Prof. dr. Jan Nyssen
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Morgan De Dapper
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Amaury Frankl
Deeltijds Zelfstandig Academisch Personeel
Dr. Stefaan Dondeyne
Wetenschappelijk Personeel
Hanne Hendrickx
Assisterend Academisch Personeel, PhD Student

Vrijwillige medewerkers

  • Geen vrijwillge medewerkers