FYSISCHE GEOGRAFIE

De onderzoeksgroep Fysische Geografie van de Universiteit Gent focust op mens-milieu interacties in de context van een veranderende omgeving en klimaat.Onderzoek

De onderzoeksgroep Fysische Geografie spitst zich toe op de dynamiek van geomorfologische processen in relatie tot mens-milieu interacties. Hierbij wordt er voornamelijk gewerkt op de impact van veranderingen in landgebruik, landbeheer, hydrologie en klimaat op de vorming van het reliëf. De focus ligt op schaalniveaus van kleine bekkens (50-150 ha) tot middelgrote bekkens (15 000 km2) en op dynamieken op korte (actuele processen) tot middellange termijn (<200 jaar). Geomorfologische processen worden onderzocht met behulp van de meest recente onderzoekstechnieken, vaak in samenwerking met ontwikkelingen in de Geomatica-onderzoeksgroepen. De onderzoeksgroep Fysische Geografie is sterk betrokken bij (universitaire) ontwikkelingsprojecten (in het bijzonder in Ethiopië).


Trefwoorden: erosie — massabewegingen — runoff en sedimentexport — SfM-photogrammetrie — hydrogeomorfologisch modelleren — klimaat — landbeheer

Nieuws

Jan Nyssen is sinds 2007 verbonden aan de Vakgroep Geografie van de Universiteit Gent. Gedreven door passie voor de Ethiopische cultuur heeft hij zich opgeworpen tot een wereldwijde referentie wat de regionale geomorfologie v…

Lees meer
 

Projecten

Topoklimaat, en meer bepaald orografische regens op loefhellingen en regenschaduw aan de lijzijde, controleert de tijdruimtelijke veranderlijkheid van regenval, vegetatie en hydrologie in tropische bergen. Een dergelijke vari…

Lees verder

Alle projecten van de onderzoeksgroepMedewerkers

Prof. dr. Amaury Frankl
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Jan Nyssen
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Morgan De Dapper
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Kwinten Van Weverberg
Deeltijds Zelfstandig Academisch Personeel
Dr. Sofie Annys
Wetenschappelijk Personeel
Dr. Stefaan Dondeyne
Wetenschappelijk Personeel
Ting Feng
PhD Student
Hanne Hendrickx
Assisterend Academisch Personeel, PhD Student
Goedroen Lamote
Assisterend Academisch Personeel
Mingjuan Xie
PhD Student

Vrijwillige medewerkers

  • Geen vrijwillge medewerkers