LANDSCHAPSKUNDE

De onderzoeksgroep Landschapskunde bouwt verder op een lange traditie vanuit de holistische en interdisciplinaire benadering vanuit de regionale geografie.Onderzoek

Landschapskunde combineert verschillende disciplines, zoals fysische geografie, sociaal-economische geografie, geschiedenis, geo-archeologie, landschapsecologie, ruimtelijke planning en stedenbouw, landschapsarchitectuur en -design, studie van het milieu en omgevingspsychologie.

De benadering van het landschap is gegroeid uit de holistische en essentieel interdisciplinaire benadering van de regionale geografie, met luchtfotointerpretatie (teledetectie), terreinkartering en –survey en GIS als belangrijke technieken.

Toepassingen situeren zich in landclassificatie en evaluatie, landschapsplanning en -management, landschapsontwerp, erfgoedzorg en milieu-effect-rapportering.


Trefwoorden: landschapsecologie — landschapsperceptie — landschapsbeleving — landschapszorg en –planning — historische dimensie van landschap


Projecten

De Frans-Belgische grens doorsnijdt een veelheid van landschappen. Aan beide zijden van de grens zijn op verschillende schaalniveaus landschapseenheden afgebakend, deze vallen wel ongeveer samen maar hebben verschillende name…

Lees verder

Alle projecten van de onderzoeksgroepMedewerkers

Prof. dr. Veerle Van Eetvelde
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Marc Antrop
Zelfstandig Academisch Personeel
Dr. Lien Dupont
Assisterend Academisch Personeel
Leen De Paepe
Assisterend Academisch Personeel, PhD Student
Therese Ongena
Administratief en Technisch Academisch Personeel
Xueying Tu
PhD Student
Annelies Van Caenegem
Wetenschappelijk Personeel
Hanne Van den Berghe
Wetenschappelijk Personeel
Xinyi Zhou
PhD Student

Vrijwillige medewerkers