Visie en eigenheid

De academische opleidingen Geografie en Geomatica aan UGent zijn uniek in België, door de geïntegreerde en interdisciplinaire combinatie van geografie en geomatica. De eigenheid en missie van de opleidingen is opgebouwd rond het ruimtelijk en relationeel denken en handelen, gesteund op analytische en synthetiserende inzichten en vaardigheden:

1.

De evenwichtige integratie van geografie en geomatica, door (1) specifieke opleidingsonderdelen en (2) het systematisch toepassen van geomaticamethoden en technieken in de geografische leerlijn en het uitwerken en gebruiken van relevante geografische voorbeelden in de uitwerking van de geomatica leerlijn.

2.

Een interdisciplinaire benadering van geografie, waarbij natuurwetenschappen en menswetenschappen aan bod komen om de relatie tussen samenleving en milieu op geïntegreerde wijze te benaderen en complexe ruimtelijke en maatschappelijke vraagstellingen te begrijpen, te analyseren en te beantwoorden.

3.

Een wetenschappelijk-technologische benadering van geomatica, met de nieuwste ontwikkelingen rond het verzamelen en analyseren van tijd-ruimtelijke informatie.

4.

Het evenwicht tussen theorievorming en inzicht en toepassing ligt aan de basis van de onderzoekende en kritische attitude.

5.

Het terrein en de maatschappij zijn de belangrijke bronnen en werkterrein, waardoor veldwerk, projecten en excursies een belangrijke plaats innemen in de opleiding.

6.

Kennis, inzichten en vaardigheden op een originele, creatieve en innovatieve wijze gebruiken in wetenschappelijk en professioneel denken en handelen.


Opleidingen: Programma en leerlijnen