Een fietsprofessor voor Vlaanderen: Dr. Meredith Glaser

(31-01-2024)

Dr. Meredith Glaser, experte in duurzame mobiliteit, start op 1 februari 2024 bij de UGent als leerstoelhouder van de nieuwe leerstoel Fiets. De leerstoel moet het ambitieuze Vlaamse fietsbeleid versterken met academische kennis en inzichten.

Het belang van de fiets als vervoersmiddel neemt de laatste jaren sterk toe. Er werd nooit meer gefietst in Vlaanderen en ook nooit meer geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Om die positieve evolutie verder te ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek, gaat aan de UGent een nieuwe leerstoel van start, met financiële en inhoudelijke steun vanuit de Vlaamse overheid. Het academisch werk dat de leerstoel zal opleveren, zal bijdragen aan het mobiliteitsbeleid en het maatschappelijke debat over fietsmobiliteit in Vlaanderen. Dr. Meredith Glaser, die gekozen werd als leerstoelhouder zal een rol opnemen in verschillende opleidingsonderdelen bij de UGent en nauw samenwerken met de vele actoren die betrokken zijn bij het Vlaamse fietsbeleid.

Lees het volledige persbericht.