Gezocht: academisch expert voor meer en veiliger fietsen in Vlaanderen

(06-11-2023)

Aan de Universiteit Gent, Vakgroep Geografie wordt door de Vlaamse Regering een nieuwe Leerstoel Fiets gei╠łnstalleerd. De Leerstoel Fiets heeft als thematische doel het Vlaamse beleid op vlak van fietsen te ondersteunen, te evalueren en verder te ontwikkelen.

De Leerstoel Fiets voorziet in de aanstelling van een deeltijds (10%) gastprofessor (graad hoogleraar) en een 50% wetenschappelijk medewerker, ter ondersteuning van de leerstoelhouder. De Leerstoel Fiets vangt aan op 1 december 2023 en geldt voor 3 jaar (verlenging is mogelijk maar afhankelijk van benodigde financiering). Voor de invulling van de leerstoel zoekt de vakgroep een leerstoelhouder (m/v/x).

Uitgebreide info: https://www.ugent.be/nl/jobs/gastprofessor-leerstoel-fiets.pdf