Projecten

IALE 2017 European Congress

Van 12 tot 15 september 2017 werd het IALE 2017 European congress 'From pattern and process to people and action' georganiseerd in Gent door de Onderzoeksgroep Landschapskunde van de Vakgroep Geografi…

Lees verder...

Niet-invasieve landschapsarcheologie van de Groote Oorlog: Historische en visuele landschapsanalyse

De Eerste Wereldoorlog had een enorm impact op het landschap en kan gezien worden als een culturele ramp. Deze gebeurtenis creëerde een compleet nieuw landschap vol met modder, kraters en militaire s…

Lees verder...

Landschapsperceptie, landschapsbeleving, landschap en gezondheid

Het doctoraatsonderzoek van Lien Dupont was gericht op het gebruik van eye tracking in het onderzoek naar landschapsperceptie en had als doel te analyseren hoe mensen landschappen observeren. Hiervoo…

Lees verder...

Perceptie en preferentie van ontworpen landschappen gebruik makend van eye-tracking

Dit doctoraat onderzoekt de perceptie en preferentie van ontworpen landschappen door middel van eye-tracking. Op basis van principes uit de landschapsarchitectuur en methodes uit de omgevingspsycholog…

Lees verder...

Historische en ruimtelijke dynamieken en processen van berglandschappen en hun actoren.

De meerderheid van de Europese landschappen staat voor een continue en oneindige interactie tussen de natuurlijke en antropogene componenten. Doorheen de tijd vond zich een verschuiving plaats van ‘tr…

Lees verder...

Graben: Geïntegreerd geografisch onderzoek voor duurzaam landgebruik in de gesloten bekkens langs de Rift Vallei, Noord Ethiopië

Dit project heeft betrekking op een belangrijk ontwikkelingsgebied in Ethiopië, de gesloten bekkens gelegen tussen de hooglanden en de Rift Vallei. Deze bekkens zijn gevoelige voor klimaatsvariabilite…

Lees verder...

Landschapskarakterisatie van culturele landschappen in het Lushan Nationaal Park, China

Chinese nationale parken die gekenmerkt worden door unieke natuurlijke en culturele landschapswaarden worden bedreigd door de snelle urbanisatie en het niet-duurzaam toerisme. Dit resulteert in een fr…

Lees verder...

Evaluatie van ecosysteemdiensten en optimalisatie van groene infrastructuur in de urbane-rurale gradiënt in China en België

Groene infrastructuur biedt een range aan ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, runoff regulatie, overstromingsreductie, luchtzuivering, afkoeling, bevochtiging, geluidstempering en culturele dien…

Lees verder...

Little Flanders Beyond Wales

Kort na de Normandische verovering van Engeland vestigden Vlamingen zich op de Britse Eilanden. De enige relatief goed gedocumenteerde gemeenschap bevond zich in Pembrokeshire . Tussen 1107 en 1111 zo…

Lees verder...

CHeriScape

CHeriScape is een internationaal netwerk dat focust op de sterke relatie tussen erfgoed en landschap. Dit projectis ontstaan als deel van de internationale pilot call van het European Joint Programmi…

Lees verder...

Afbakenen grensoverschrijdende landschapseenheden

De Frans-Belgische grens doorsnijdt een veelheid van landschappen. Aan beide zijden van de grens zijn op verschillende schaalniveaus landschapseenheden afgebakend, deze vallen wel ongeveer samen maar …

Lees verder...