Projecten

Afbakenen grensoverschrijdende landschapseenheden

De Frans-Belgische grens doorsnijdt een veelheid van landschappen. Aan beide zijden van de grens zijn op verschillende schaalniveaus landschapseenheden afgebakend, deze vallen wel ongeveer samen maar …

Lees verder...

CHeriScape Cultural Heritage in Landscape

Lees verder...

Niet-invasieve landschapsarcheologie van de Groote Oorlog: Historische en visuele landschapsanalyse

De centrale vraag is hoe het vooroorlogse landschap de verschillende fasen tijdens WO I heeft beïnvloed en hoe de militaire interventies mee de reconstructie en het huidige landschap hebben bepaald. H…

Lees verder...

Historische en ruimtelijke dynamieken en processen van berglandschappen en hun actoren.

De meerderheid van de Europese landschappen staat voor een continue en oneindige interactie tussen de natuurlijke en antropogene componenten. Doorheen de tijd vond zich een verschuiving plaats van ‘tr…

Lees verder...

In beeld brengen van ruimtelijke transformaties van landbouw en platteland

In Vlaanderen staat het landbouwareaal sterk onder druk. Door de toenemende verstedelijking, maar ook door nieuwe verwachtingen ten opzicht van het platteland. In mijn doctoraat probeer ik inzicht te …

Lees verder...

Graben: Geïntegreerd geografisch onderzoek voor duurzaam landgebruik in de gesloten bekkens langs de Rift Vallei, Noord Ethiopië

Dit project heeft betrekking op een belangrijk ontwikkelingsgebied in Ethiopië, de gesloten bekkens gelegen tussen de hooglanden en de Rift Vallei. Deze bekkens zijn gevoelige voor klimaatsvariabilite…

Lees verder...

Landschapsperceptie, landschapsbeleving, landschap en gezondheid

Het doctoraatsonderzoek van Lien Dupont was gericht op het gebruik van eye tracking in het onderzoek naar landschapsperceptie en had als doel te analyseren hoe mensen landschappen observeren. Hiervoo…

Lees verder...

Landschapskarakterisatie van de Tra Khuc rivier vallei, Vietnam

Dit onderzoek komt voort uit de noodzaak naar een geintegreerde ruimtelijk planning rond rivierbeheer in Vietnam. Case study gebied van dit doctoraatsonderzoek is de vallei van de Tra Khuc rivier. De …

Lees verder...