Projecten

Gemodelleerde neerslagverdeling in tropische bergen – een geval in Ethiopië, met respons van vegetatie en hydrologie

Topoklimaat, en meer bepaald orografische regens op loefhellingen en regenschaduw aan de lijzijde, controleert de tijdruimtelijke veranderlijkheid van regenval, vegetatie en hydrologie in tropische be…

Lees verder...

Humanitaire situatie in de oorlog in Tigray

Gezien het jarenlange onderzoek in de regio Tigray deelt de onderzoeksgroep Fysische Geografie de benarde situatie van de lokale gemeenschappen, vaak partners in ons onderzoek sinds decennia. In dit …

Lees verder...

De school als hotspot voor veilig water en verbeterde sanitatie (Dogu’a Tembien, Noord-Ethiopië)

Noord-Ethiopië staat gekend als een van de meest achtergestelde gebieden wereldwijd inzake water en sanitatie. Om zowel de water- en sanitatie infrastructuur te verbeteren, alsook toegang en hygiënisc…

Lees verder...

Veerkracht van het Land in NW Ethiopië

Het ‘Land Resilience’ project maakt deel van het grotere VLIR IUC institutionale samenwerkingsprogramma het de Universiteit van Bahir Dar in Ethiopië. Het doel van Land Resilience is om de veerkracht …

Lees verder...

FASCINation

Het FASCINation project is een samenwerking tussen de Vakgroep Geografie , de UFR de Géographie et Aménagement en de Earth and Life Institute, Environmental Sciences . Het opzet van FASCINation is om…

Lees verder...

Restoratie en valorisatie van de ecosysteemdiensten van beschermde bossen in de Tembien Hooglanden (Noord-Ethiopië)

Herbebossing is vitaal om landdegradatie gelinkt aan klimaatsveranderingen tegen te gaan. Beschermde bossen in Noord-Ethiopië bieden ecosysteemdiensten, zoals toegenomen grondwater en koolstofopslag e…

Lees verder...

Systemische analyse van dam-gedreven transities in stroomafwaarts gelegen alluviale vlaktes in Ethiopie

In Ethiopie wordt er volop ingezet op de bouw van grote dammen om de bevolking in toenemende mate te voorzien van elektriciteit en irrigatielandbouw . Deze dammen hebben echter grote implicaties voor …

Lees verder...

Graben: Geïntegreerd geografisch onderzoek voor duurzaam landgebruik in de gesloten bekkens langs de Rift Vallei, Noord Ethiopië

Dit project heeft betrekking op een belangrijk ontwikkelingsgebied in Ethiopië, de gesloten bekkens gelegen tussen de hooglanden en de Rift Vallei. Deze bekkens zijn gevoelige voor klimaatsvariabilite…

Lees verder...

Gent-Lille geomorfologische onderzoek: de hydrogeomorfologie van het bekken van de Aa.

Het GeLiGeo project is een samenwerking tussen de Fysische Geografie van Gent Universiteit en de UFR de Géographie et Aménagement van Lille Universiteit . De vallei van de Aa werd geselecteerd als stu…

Lees verder...

De hydrogeomorfologische impact van snelle landgebruikveranderingen in het agrarisch westelijk Shoa, door de nabijheid van de stad Addis Ababa (Ethiopia).

Addis Ababa is één van de grootste steden in Afrika ten zuiden van de Sahara, die zowel sterk groeit in populatie als in economische activiteit. Om de stedelijke vraag te blijven beantwoorden, heeft h…

Lees verder...

Impact van het dooien van permafrost op de geomorfologie van puinhellingen (Valais, Zwitserland)

Puinhellingen zijn één van de meest voorkomende landvormen in hoge berggebieden. Bovendien zijn ze ook een belangrijke bron van materiaal dat onderhevig is aan geomorfologische processen, zoals modder…

Lees verder...

Strongbow: Milieu en omgevingsveranderingen in Zuid Ethiopië

De uitbreiding van landbouwgronden ten koste van natuurlijke bebossing vormt niet noodzakelijk problemen als het landbouwsysteem duurzaam georganiseerd wordt. Dit is echter niet het geval in de Bench …

Lees verder...

Geomorfologische kartering, land degradatie en veerkracht in het westen van de Balkan

De westelijke Balkan heeft een grote verscheidenheid aan landvormen, van zand en rotskust , karst plateaus, grote intra-montane bekkens , tot hoge gebergten met een glaciale imprint, canyons en meer. …

Lees verder...

Water en sedimentlading van Lake Tana voor de optimalisatie van landgebruik beheer en water allocaties (Wase-Tana)

Dit project, in het noordwesten van Ethiopië, zal de sedimentologische en hydrologische kennis verbreden zodat strategieën kunnen ontwikkeld worden die bijdragen tot een degelijke planning en beheer …

Lees verder...

Land degradatie en rehabilitatie in (semi)natuurlijke gebieden in noordwestelijk Europa

De onderzoeksgroep Fysische Geografie aan de Universiteit Gent bestudeert land degradatie en land rehabilitatie in zowel natuurlijke en seminatuurlijke omgevingen in noordwestelijk Europa. Dit omvat e…

Lees verder...

Milieu en omgevingsveranderingen in de Noord Ethiopische hooglanden sinds eind 19e eeuw.

Sinds 2007 onderzoekt de onderzoeksgroep ‘Fysische Geografie’ de medium- en lange termijnveranderingen in het milieu van de Noord Ethiopische hooglanden, het bovenbekken van de Tekezze rivier. Hierbij…

Lees verder...