Enquête 'Fietsen in het duister en donker'

De provincie legt fietssnelwegen aan om meer mensen aan te zetten om te fietsen voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer. Er wordt momenteel standaard voorzien in openbare verlichting om ook wanneer er geen of onvoldoende daglicht is, fietsen mogelijk te maken. Deze verlichting heeft ook nadelen (zoals onder ander lichtvervuiling) dus wordt de vraag gesteld of verlichting inderdaad leidt tot meer fietsers. De provincie wil daarom meer inzicht hebben in de eisen en noden van fietsers om te kunnen/willen fietsen in het donker. Als deel van dit onderzoek heeft de onderzoeksgroep van de Sociale en Economische Geografie een enquête opgesteld. In deze enquête wordt voornamelijk gepolst naar hoe fietsers het donker ervaren en welke ingrepen hen kunnen overtuigen om in het donker te fietsen.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Provincie Oost-Vlaanderen

  • Sweco BelgiumWebsites