Landschapskarakterisatie van culturele landschappen in het Lushan Nationaal Park, China

Chinese nationale parken die gekenmerkt worden door unieke natuurlijke en culturele landschapswaarden worden bedreigd door de snelle urbanisatie en het niet-duurzaam toerisme. Dit resulteert in een fragmentatie van het landschap en een beschadiging van het erfgoed. Daarom dringt een nieuwe landschappelijke benadering zich op. Landschapskarakterisatie (Landscape Character Assessment, LCA), een synthetiserende en dynamische tool bruikbaar in landschapsplanning en -monitoring, is in de meeste Europese landen reeds gekend en toegepast. In het hier voorgestelde onderzoek wordt deze tool empirisch getest in het Lushan Nationaal Park, dat culturele landschappen van grote historische waarde herbergt die op de UNESCO werelderfgoedlijst staan. De twee onderzoeksvragen zijn als volgt: (1) Hoe kan de LCA geƔmplementeerd worden in een verschillende natuurlijke en culturele context? en (2) Hoe kan de LCA gebruikt worden in landschapsplanning en erfgoedbeheer? Gebruik makend van kwalitatieve en kwantitatieve analyses zoals cluster analyses en grounded theory, zal de landschapskarakterisatie een stapsgewijze benadering volgen volgens drie schalen: de regio rond het meer van Poyang(grootste zoetwatermeer in China), Lushan en Kuling. De landschapskarakterisatie van Lushan kan gebruikt worden om regio's te integreren, beschermde gebieden en bufferzones af te bakenen en de basis te leveren van landgebruiksplanning en zoneringsplanning, edm.OnderzoeksgroepenMedewerkers