Opzetten en validatie van: ellipsoidale en reductievlakken, modelinstrumentaria op zee en in het intergetij gebied

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een (near-) real time hydrodynamisch model van de Belgische Continentale Plaat, zuidelijke Noordzee, en het bepalen van een nauwkeurig en toegankelijke 3D-beschrijving van het Laagste Astronomisch Getij (LAT) verticale referentievlak, een zogenaamd ‘reductievlak’. Om dit LAT-vlak te bepalen wordt het gebruik van GNSS-getijdemeetboeien ter bepaling van de waterhoogte in open zee doorontwikkeld. Voor het hydrodynamisch en morfologisch modelleren langsheen de Belgische Kustlijn worden een of meerdere numerische modellen gebruikt en/of ontwikkeld om de specifieke noden van het project in te vullen.OnderzoeksgroepenMedewerkers