FASCINation

Het FASCINation project is een samenwerking tussen de Vakgroep Geografie (UGent), de UFR de Géographie et Aménagement (University Lille I) en de Earth and Life Institute, Environmental Sciences (Université Catholique de Louvain). Het opzet van FASCINation is om de expertise-uitwisseling ontrent de recente implementatie van wilgenteendammen (Fr. fascines) in Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië te versterken, en om hun impact te evalueren op efemere ravijnerosie en op het verhinderen van modderstromen. FASCINation werd opgestart in 2017 en volgt het GeLiGeo project op.

Meer info hier: https://www.researchgate.net/project/Land-management-efforts-versus-soil-erosion-in-a-changing-climate-FranceOnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Pierre-Gil Salvador, Université Lille I

  • Prof. Dr. Charles Bielders, Université Catholique de Louvain