Systemische analyse van dam-gedreven transities in stroomafwaarts gelegen alluviale vlaktes in Ethiopie

In Ethiopie wordt er volop ingezet op de bouw van grote dammen om de bevolking in toenemende mate te voorzien van elektriciteit en irrigatielandbouw (cfr. de Climate Resilient Green Economy plannen van de overheid). Deze dammen hebben echter grote implicaties voor de stroomafwaarts gelegen alluviale vlaktes en hun bevolking. Belangrijke veranderingen zijn ondermeer een verhoogd basisdebiet en een afvlakking van piekdebieten, wat een grote impact heeft op hydrogeomorfologische en socio-economische systemen. Deze impacts zullen op een holistische wijze worden onderzocht voor de Tekezze, Tana-Beles en Fincha dammen in het noordwesten van Ethiopie. Het project wordt gefinancierd door FWO Vlaanderen en gebeurt in samenwerking met het VLIR-IUC programma in Bahir Dar University.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Prof. Dessein (UGent)

  • Prof. Van Passel (UAntwerpen)

  • Dr. Enyew Adgo (Bahir Dar University, Ethiopia)

  • Dr. Tesfaalem Ghebreyohannes (Mekelle University, Ethiopia)

  • Dr. Amanuel Zenebe (Mekelle University, Ethiopia)