Raming van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen

De vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen werd in 2006 berekend voor de Provincie West-Vlaanderen en zijn 5 RESOC’s, door P. Cabus en W. Vanhaverbeke. Negen jaar later wil de Provincie West-Vlaanderen, samen met POM West-Vlaanderen, een nieuwe raming van de vraag laten opstellen, ditmaal voor de periodes 2017-2022 en 2022-2027. De ruimtelijk-economische factoren zijn intussen dan ook grondig gewijzigd: de relatieve sectorspecialisatie is gewijzigd, distributieketens zijn gewijzigd, het concept duurzaam en zuinig ruimtegebruik’ vindt sterke ingang en er zijn evoluties omtrent verweefbaarheid, zowel richting meer als richting minder verweefbaarheid. Het project bestaat uit twee hoofddelen: een afbakening van economische subregio’s op basis waarvan de vraaganalyse zal worden uitgevoerd, en de uiteindelijke raming op basis van een ‘terreincoëfficiënmethode’. Het project team bestaat uit Rebel Advisory en de SEG onderzoeksgroep (UGent) en wordt in oktober 2016 afgerond.OnderzoeksgroepenMedewerkers