Lafreri: Italiaanse cartografie in de renaissance

In september 1862 schenkt Willem d'Hanens-De Wolf, schepen van de stad Sint-Niklaas, een 'atlas de vieilles cartes' aan de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Achter de weinig zeggende omschrijving gaat een cartografische parel schuil. In een eenvoudige perkamenten kaft zijn 94 zeldzame oude kaarten gebonden. De meest recente dateren uit 1567, wat van de atlas ÈÈn van de vroegste Italiaanse samengestelde atlassen maakt. Lafreri. Italiaanse Cartografie in de Renaissance situeert de kaartenbundel binnen de zestiende-eeuwse wereld van drukkers en uitgevers waar atlassen, net als prentenbundels, op bestelling werden samengesteld. Het belicht ook de rol van de atlas voor de toenmalige journalistiek. Sommige kaarten, de zogenaamde nieuwsprenten, brengen ons als persfotos 'avant la lettre' het beeldverslag van de Italiaanse oorlogen.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners