SYGIAP: geïntegreerd managementsysteem voor beschermde gebieden

Het totaal ontbreken van recente cartografie alsook betrouwbare geografische informatie voor de Werelderfgoedsites in de DR Congo was een belangrijke hinderpaal voor planning en bescherming. Het was de parkwachters alsook het Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) quasi onmogelijk deze uitgestrekte gebieden (ongeveer 60 000 vierkante km) te beheren zonder enige vorm van cartografie. Een samenwerking tussen twee Belgische universiteietn (UGent en UCL), ICCN, UNESCO en andere internationale partners (zie partnerlijst onderaan) en de financiƎle ondersteuning van Belspo, maakten het mogelijk om op basis van satellietbeelden en veldwerk nauwkeurige geografische data in een GIS (SYGIAP) te brengen en gedrukte kaarten te produceren voor de Werelderfgoedsites Virunga, Kahuzi-Biega, Salonga, Okapi en Garamba.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners