STREAM: Tijdruimtelijke onderzoeksinfrastructuur voor vroeg-Modern Vlaanderen en Brabant

Het STREAM-project heeft als doelstelling een tijdruimtelijke onderzoekinfrastructuur te ontwikkelen voor het vroegmoderne Vlaanderen en Brabant. De infrastructuur bestaat uit een GIS en databank waarin de originele en geharmoniseerde statistische gegevens worden opgeslagen voor verschillende tijdsmomenten. Dit laat wetenschappers toe om op eenvoudige wijze historische gegevens te raadplegen en historische kaarten in hun eigen onderzoek te integreren en te (her)interpreteren. Naast het ter beschikking stellen van een historische topografische kaart bevat het systeem de mogelijkheid om voor verschillende tijdsnedes kerngegevens over o.a. demografie, landbouw en sociale structuren te consulteren.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Vakgroep Geschiedenis, UGent (Prof. dr. I. De Vos)

  • Vakgroep Geschiedenis, VUB (Prof. dr. A Winter)

  • NGI

  • Rijksarchief

  • Herculesstichting (FWO)