Eye tracking voor de studie van natuurlijk wayfindinggedrag in gebouwen

Eye tracking kan ons meer vertellen over de elementen die opvallend zijn in een omgeving (i.e. landmarks) en hoe de ruimtelijke structuur van een gebouw geanalyseerd wordt door de waarnemer. Op deze manier kan meer informatie verzameld worden over enerzijds de objecten die gebruikt worden door de waarnemer om zich te oriƫnteren in een gebouw en anderzijds welke elementen of situaties bijdragen aan de complexiteit van knooppunt of een gebouw in het algemeen. Binnen dit onderzoek ligt de focus op het onderzoeken welke karakteristieken van het kijkgedrag (vb. fixatieduur, kijkpatroon) ons meer vertellen over deze aspecten. Daarnaast wordt ook nagegaan in welke mate kenmerken zoals vertrouwdheid met de omgeving, gender en leeftijd een rol spelen bij het navigeren doorheen een complex gebouw. Binnen deze context zijn reeds studies verricht in de universiteitsgebouwen S8 (Sterre, Gent) en Plateau-Rozier (Gent).OnderzoeksgroepenMedewerkers