Ruimtelijke en tijdsruimtelijke analyse gebaseerd op het CSTM

Op basis van het CSTM (Continu Spatio-Temporeel Model) tracht dit onderzoek een theroretisch kader en algoritmen te ontwikkelen voor tijdruimtelijke data-analyse op verschillende schaalniveaus. Anders dan bij traditionele GIS-analyses, omvat het CSTM twee extra dimensie voor resolutieniveaus. Hierdoor kan het CSTM op dezelfde manier met schaal omgaan als met ruimtelijke en temporele analyses. De algoritmes die in dit onderzoek worden ontwikkeld, zullen informatie en patronen aan het licht brengen die bij de traditionele tijdruimtelijke analyse van rasterdata niet konden worden ontdekt.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Nanjing Normal University