Landschapskarakterisatie van de Tra Khuc rivier vallei, Vietnam

Dit onderzoek komt voort uit de noodzaak naar een geintegreerde ruimtelijk planning rond rivierbeheer in Vietnam. Case study gebied van dit doctoraatsonderzoek is de vallei van de Tra Khuc rivier. De hoofddoelsteling van dit project is het analyseren van het landschapskarakter in de regio gecombineerd met de ‘watershed’ benadering om een nieuwe aanpak voor het waterbeheer, milieu bescherming en duurzaam grondstofgebruik. De doelen kunnen ook als volgt worden samengevat: - Analyseren en beschrijven van het landschapskarakter, oa geologie, geomorfologie, bodems, vegetatie, landgebruik, nederzettingstypologie,... - Het maken van tijdsreeksen om dit karakter te karteren voor de verschillende deelgebieden. Het modelleren van de verschillende scenario’s van landschaps-en nutrienten transport veranderingen.OnderzoeksgroepenMedewerkers