Niet-invasieve landschapsarcheologie van de Groote Oorlog: Historische en visuele landschapsanalyse

De centrale vraag is hoe het vooroorlogse landschap de verschillende fasen tijdens WO I heeft beïnvloed en hoe de militaire interventies mee de reconstructie en het huidige landschap hebben bepaald. Het onderzoek omvat vooreerst een analyse van de historische dimensie door middel van een historische landschapskarakterisering en de bepaling van landschapstrajecten die de veranderingen in het landschap tussen ca. 1900 en 2000 weergeven. In het onderzoek wordt een historische en visuele landschapsanalyse geïntegreerd, gebruik makend van ruimtelijke analysetechnieken en een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Daarnaast worden de actoren en achterliggende processen beschreven die mee de reconstructie van het landschap bepaalden. Tenslotte zal de kartering en analyse van de visuele kenmerken van het landschap en 3D-visualisatie op basis van een nauwkeurig hoogtemodel, terreinanalyses en foto-opnames uitgevoerd worden.OnderzoeksgroepenMedewerkersWebsites