Ontwikkeling van software voor overstromingssimulatie

In dit onderzoek wordt LATIS, software voor het bepalen van risico op en schade door overstromingen, verder uitgebreid. Dit softwarepakket kwam tot stand door samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium en maakt het mogelijk de waterdiepte te vertalen naar economische en menselijke schade. Op basis van ruimtelijke en socio-economische schade wordt aan elke locatie een maximale schadewaarde toegekend. Door het gebruik van schadefuncties, die het percentage van de maximale schade weergeven in functie van de waterdiepte (aanwezig in overstromingskaarten) en die verschillend zijn voor elk type landgebruik, is het mogelijk om de werkelijke schade te bepalen. In het huidige project is het de bedoeling de software uit te breiden zodat naast de economische en menselijke schade ook de culturele en ecologische schade van overstromingen kan wordt gekwantificeerd.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Waterbouwkundig Laboratorium