Projecten

Opzetten en validatie van: ellipsoidale en reductievlakken, modelinstrumentaria op zee en in het intergetij gebied

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een real time hydrodynamisch model van de Belgische Continentale Plaat, zuidelijke Noordzee, en het bepalen van een nauwkeurig en toegankelijke 3D-besc…

Lees verder...

CREST: impactbeoordeling van overstromingsrisico aan de kust

Meer dan 634 miljoen mensen, of ongeveer 8.7% van de wereldbevolking, leven in kustgebieden die lager liggen dan 10m onder het zeeniveau. Deze zones zijn kwetsbaar voor de gevolgen van de zeespiegelst…

Lees verder...

Vastleggen van archeologische sites en vondsten in Honduras

In het kader van het PARAC-project, dat de redenen onderzoekt voor het einde van de Mayabeschaving, werd de vakgroep Geografie uitgenodigd om deel te nemen aan een veldcampagne in Honduras. Hierbij we…

Lees verder...

Geometrisch modelleren voor 3D archeologisch GIS

Dit onderzoek focust op de mogelijkheden van 3D-modellen voor toepassingen in de archeologie en het cultureel erfgoed. Deze 3D-modellen worden opgebouwd met behulp van nauwkeurige acquisitietechnieken…

Lees verder...

3D modelleren van historische globes

Tijdens dit project werden 3D modelleringstechnieken aangewend voor de reconstructie van twee historische globes. Een groot aantal foto’s werd gebruikt voor het digitaal reconstrueren van twee globes …

Lees verder...

Erfgoed modelleren en inventariseren in Xinjiang (China)

Verschillende veldcampagnes zijn in de Chinese regio Xinjiang opgezet om data te verzamelen van de stadsruïnes van Yar en de talrijke karez . Met behulp van foto's genomen vanop verschillende platfor…

Lees verder...

Getijdenmetingen op open zee

Het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening, dienst Kust is verantwoordelijk voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Andere belangrijke doelstellingen van d…

Lees verder...

3D Archeologie in de Altai regio, Siberië (Rusland)

Sinds 2005 ondersteunt de 3D Data onderzoeksgroep het veldonderzoek, van de afdeling Archeologie, in de Altaj regio in Siberië . Deze regio is een zeer belangrijk archeologische gebied in de wereld. I…

Lees verder...

Geïntegreerde data-acquisitie voor hydrografische toepassingen

In dit project wordt onderzocht hoe de integratie van allerhande sensoren en inertiële navigatie systemen ) geoptimaliseerd kan worden. Er wordt ook gestreefd om een low cost systeem te ontwikkelen v…

Lees verder...

SeArch

Het SeArch – Archeologisch erfgoed in de Noordzee - Project wil een efficiënte evaluatiemethodologie en de benadering van een duurzaam beheer en wettelijk kader in België ontwikkelen. Het project is i…

Lees verder...

Het Vassivière Project: een Erasmus Intensive Program in de hydrografie en de geomatica

Tijdens het Vassivière Erasmus Intensive Program in de hydrografie en de geomatica werden studenten uit 3 Europese universiteiten ingeschakeld om samen te werken aan de kartering van het reservoir van…

Lees verder...

3D Modelleren van Historische Topografische Toestellen

De afdeling Geografie heeft een uitgebreide collectie van historische topografische apparatuur . Deze artefacten worden gebruikt in tentoonstellingen om de rijke geschiedenis van de landmeetkunde en g…

Lees verder...

Geïntegreerde Geomatica stage in Bois-du-Luc

Sinds 2013 bestaat er een samenwerkingsverband tussen de Vakgroep Geografie en de Waalse regering om de mijnsite van Bois-du-Luc op te meten en te documenteren. Elk jaar wordt een uitgebreid meetkamp…

Lees verder...

Monitoring van ovalisatie van tunnels

Dit onderzoeksproject beantwoordde de vraag hoe laserscanning als vernieuwende meettechniek toegepast kan worden bij ovalisatiemetingen in tunnels. Er werd een methodologie ontwikkeld voor het uitvoe…

Lees verder...

Mexicaanse Mayatempels in 3D

Vier succesvolle veldcampagnes zijn in Mexico reeds ondernomen door de vakgroep om Mayatempels in 3D te modeleren. Op de sites van Calakmul en Edza werden de archeologische structuren gefotografeerd …

Lees verder...