Mobiliteitspanel Vlaanderen

Een mobiliteitspanel bestudeert de concrete maatregelen op verschillende schaalniveaus die voor een mobiliteitstransitie kunnen zorgen. In een dergelijke opzet wordt het mobiliteitsgedrag van personen en huishoudens op lange termijn onderzocht en geƫvalueerd. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor het opzetten van een mobiliteitspanel in de bijzondere metropolitane context van Vlaanderen.OnderzoeksgroepenMedewerkers