Beleids- en besluitvormingsprocessen in Belgrado

Onderzoek naar de beleids- en besluitvormingsprocessen aangaande het stedelijke megaproject Belgrade Waterfront, met een focus op de interactie tussen verschillende schaalniveaus. Dit project, dat Belgrado op de kaart moet zetten als zogenaamde global city, wordt ontwikkeld met behulp van geld en expertise uit de Verenigde Arabische Emiraten. Op basis van interviews en de analyse van beleidsdocumenten wordt bekeken hoe wereldstedenaspiraties in de 21e eeuw vorm krijgen, rekeninghoudend met een typische postsocialistische context.OnderzoeksgroepenMedewerkers