Nieuws

Emeritaatsviering Prof. Jan Nyssen

(27-09-2022)

Jan Nyssen is sinds 2007 verbonden aan de Vakgroep Geografie van de Universiteit Gent. Gedreven door passie voor de Ethiopische cultuur heeft hij zich opgeworpen tot een wereldwijde referentie wat de …

Lees verder...

Hanne Hendrickx verdedigde met succes haar doctoraat

(09-08-2022)

Maandag 20 juni verdedigde Hanne Hendrickx succesvol haar doctoraat met als titel “Capturing geomorphic change in high mountain environments using close-range sensing techniques ” ). Dit werk werd uit…

Lees verder...

Habtamu Assaye verdedigt succesvol zijn PhD

(14-09-2021)

Op 30 augustus 2021 verdedigde Habtamu Assaye met succes zijn doctoraat getiteld “Land Degradation and Resilience in the Subhumid Highlands of Ethiopia”. Sinds 2017 werkte Habtamu aan de Vakgroep Geog…

Lees verder...

Zitten onze boeren binnenkort zonder bruikbare grond?

(20-04-2021)

Amaury Frankl geeft een online college voor de Universiteit van Vlaanderen en vertelt over bodemerosie, en welke gevaren dat met zich meebrengt. Volgens hem is het onze meest waardevolle grondstof waa…

Lees verder...

Interview met Prof. Jan Nyssen over burgeroorlog in Tigray

(03-02-2021)

Afgesloten van de buitenwereld worden in Tigray burgers verkracht, vermoord en hun huizen geplunderd. Zo ook in Hagere Selam, waar Prof. Nyssen jarenlang woonde en onderzoek deed. Internationale hulpo…

Lees verder...

‘State of Science’ paper over de controle van ravijnerosie

(06-01-2021)

In navolging van het 8ste Internationaal Symposium over Ravijnerosie publiceerde de onderzoeksgroep Fysische Geografie een ‘State of Science’ paper in een Special Issue van Earth Surface Processes an…

Lees verder...

Sofie Annys verdedigt succesvol haar doctoraat

(16-12-2020)

Op 11 december verdedigde Sofie Annys met succes haar doctoraat met als titel ‘Impact of River Regulation on Downstream Socio-hydrologic Systems in Ethiopia’. In haar onderzoek hanteerde Sofie een int…

Lees verder...

Oost-Vlaanderen voert strijd op tegen erosie is samenwerking met Vakgroep Geografie

(14-10-2020)

In samenwerking met verschillende partners in Oost-Vlaanderen onderzoekt Prof. Frankl van de Vakgroep Geografie de doeltreffendheid van plantaardige dammen tegen erosie. Op een proefveld in Nukerke we…

Lees verder...

Prof. Frankl in “De Standaard” over het erosiebeleid in Vlaanderen

(02-09-2020)

We hebben in Vlaanderen al grote stappen gezet inzake erosiebeleid. Toch moeten we onze inspanningen verhogen want de klimaatvoorspellingen geven voor de toekomst meer intensive neerslag. Dat zegt Pro…

Lees verder...

Sofie Annys wint Prijs voor Tropische Geografie Yola Verhasselt

(18-08-2020)

Doctoraatsstudent Sofie Annys heeft de Yola Verhasseltprijs voor Tropische Geografie behaald voor haar onderzoek naar de impact van de Ribb dam en de ontwikkeling van het bijhorend irrigatiegebied in …

Lees verder...

Onderzoek van de vakgroep in de kijker op de General Assembly of the European Geosciences Union

(02-06-2020)

Het onderzoek van PhD student Hanne Hendrickx werd gevisualiseerd in LEGO door de kunstenares Stacy Philips op de virtuele General Assembly of the European Geosciences Union 2020, de grootste conferen…

Lees verder...

Succesrijke workshop over ‘Mountains and Climate Change’

(05-02-2020)

Op donderdag 23 Januari organiseerde de Vakgroep Geografie samen met de Vakgroepen Geologie en Biologie een lezingenreeks over klimaatsverandering in de Zwitserse Alpen, in samenwerking met de Zwitser…

Lees verder...

Oprichting van een Geopark Tembien in Ethiopië

(29-01-2020)

In het kader van wetenschapspopularisering, werkt de Vakgroep Geografie aan de oprichting van een Geopark Tembien in Ethiopië, samen met lokale gemeenschappen, autoriteiten en Mekelle University, De e…

Lees verder...

Permafrostonderzoeker Hanne Hendrickx op CanvasTV

(28-05-2019)

Assistent en doctoraatsonderzoeker Hanne Hendrickx werd geinterviewd door CanvasTV over haar onderzoek naar de gevolgen van het opdooien van permafrost. Dit resulteerde in een zeer didactisch filmpje…

Lees verder...

Excursie in het kader van de Institutionele Universitaire Samenwerking met Bahir Dar University (Ethiopia)

(02-04-2019)

In het kader van de jaarlijkse vergadering van de stuurgroep van het IUS programma met Bahir Dar University, werd een tweedaagse excursie georganiseerd. De deelnemers bezochten onder andere de westeli…

Lees verder...

Eerbetoon voor jonge onderzoekers in Koninklijk Paleis

(06-03-2019)

"Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten ter gelegenheid van het Lenteconcert van 28 februari 2019 een eerbetoon brengen aan jonge academici en wetenschappers. Met hun creativiteit, hun d…

Lees verder...

Geografen van de UGent werken met landloze boeren in Ethiopië om koolstofkredieten te bekomen

(21-01-2019)

Sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs is er een versnelling gekomen in activiteiten die moeten helpen de opwarming van de aarde te beheersen. Nieuwe internationale financieringsmechani…

Lees verder...

Een succeseditie van de Dag van de Wetenschap

(28-11-2018)

Op zondag 25 november hebben we jong en oud warm gemaakt voor Geografie met de sessie "een Virtual Reality kijk op de wereld". Door zaken zoals verstedelijking, ontbossing, migratie en landbouw aan el…

Lees verder...

Hailemariam Meaza verdedigde zijn doctoraatsonderzoek

(31-10-2018)

Gepromoot door Prof. Jan Nyssen, Prof. Jean Poesen en Dr. Amaury Frankl heeft Hailemariam Meaza met succes zijn Doctoraat in de Wetenschappen: Geografie verdedigd over ‘Sustainability of land and wate…

Lees verder...

Prof. Jan Nyssen werd editor voor "Land Degradation and Development"

(16-10-2018)

Professor Jan Nyssen is aangesteld als wetenschappelijk uitgever bij het tijdschrift " Land Degradation and Development", met een Impact Factor van 7,27. LDD werd opgedeeld in zeven verschillende them…

Lees verder...

Twee masterstudenten van de vakgroep geografie bestuderen ecosysteem diensten in relatie met herbebossing in Ethiopië

(02-09-2018)

Twee masterstudenten voeren momenteel veldwerk uit in Ethiopië voor hun masterthesis, in het kader van het VLIR-UOS Zuidinitiatief “Estimating the potential of ecosystem service valorisation from excl…

Lees verder...

Geografisch onderzoek op één van de hoogste bergen in Ethiopië

(01-09-2018)

In het kader van een ontwikkelingssamenwerking tussen universiteiten, voert de vakgroep Geografie onderzoek uit in afro-alpiene milieus. Op Mt. Guna in Ethiopië , brongebied van 3 belangrijke riviere…

Lees verder...

Abebech Abera Beyene verdedigde haar doctoraatsonderzoek

(28-06-2018)

Gepromoot door Prof. Jan Nyssen, Prof. Nico Verhoest en Dr. Seifu Tilahun, heeft Abebech Abera Beyene met succes haar doctoraat in de Wetenschappen: Geografie verdedigd over 'Water balance, extent an…

Lees verder...

Wordt migratie uit Afrika veroorzaakt door droogte en verwoestijning?

(28-06-2018)

Prof. Jan Nyssen bespreekt op Radio 1 de complexe interactie tussen de mens en het natuurlijk milieu in de Sahel. De algemene klimatologische tendens is dat de Sahel natter wordt, maar door intense – …

Lees verder...

Ontwikkelingssamenwerking rond water en sanitatie gaat van start in Noord-Ethiopië

(06-02-2018)

Noord-Ethiopië staat gekend als een van de meest achtergestelde gebieden wereldwijd inzake water en sanitatie. Om zowel de water- en sanitatie infrastructuur te verbeteren, alsook de toegang en het hy…

Lees verder...

Tijdschrift Land Degradation and Development geeft een Special Issue uit over meren in Ethiopië

(05-09-2017)

In navolging van de Tropilakes conferentie heeft het tijdschrift Land Degradation and Development een Special Issue uitgegeven over milieuveranderingen in meerbekkens in Ethiopië. Het omslaat de ontw…

Lees verder...

Onderzoek en beleid leiden tot succesvolle landrehabilitatie in Ethiopië

(24-08-2017)

Sinds vele jaren is de Vakgroep Geografie van de UGent betrokken bij onderzoeksprojecten inzake bodemerosie, land degradatie en landrehabilitatie in Tigray, Ethiopië. Dit onderzoek, in samenwerking me…

Lees verder...

Prof. dr. Jan Nyssen over droogte en hongersnood in Afrika

(22-03-2017)

Lees het artikel in de Gazet van Antwerpen hier. Deze twee foto's van dezelfde bergflank in Ethiopië toont aan hoe herbebossing de weerbaarheid tegen droogte heeft doen toenemen, waardoor de impact va…

Lees verder...

Lancering van doctoraatsonderzoek rond de impact van grote dammen in Ethiopie

(28-02-2017)

Het onderzoeksproject rond de "Systemische analyse van dam-gedreven transities in stroomafwaarts gelegen alluviale vlaktes in Ethiopie” werd gelanceerd in januari 2017, door verkennende terreinbezoeke…

Lees verder...

Lancering van het VLIR-IUC programma in Ethiopië

(10-01-2017)

Van 16 tot 20 januari wordt het VLIR-IUC programma 'Wisdom at the source of the Blue Nile: BDU Spearheads Climate Resilient Green Economy Research in Northwest Ethiopia'? gelanceerd. Hiervoor reist e…

Lees verder...

Fysische geografie schittert op viering Gents Afrika Platform

(20-12-2016)

Met 14 bijdrages kreeg het fysisch geografisch onderzoek een prominente plaats op het symposium voor het 10-jarig bestaan van het Gents Afrika Platform. Twee sessies werd voorgezeten door prof. dr. Ja…

Lees verder...

Samenwerking met Universiteit Fribourg (Zwitserland) van start

(15-09-2016)

Na een succesvol eerste veldwerk op de Col du Sanetsch , start Hanne Hendrickx haar doctoraat in samenwerking met de Universiteit van Fribourg, waarbij ze zich zal toespitsen op permafrost en geassoc…

Lees verder...

Geografen van de UGent publiceren in toptijdschriften

(16-06-2016)

De nieuwe impactfactoren van wetenschappelijke tijdschriften werden bekendgemaakt. Het tijdschrift Land Degradation and Development waarin artikels door verschillende geografen van de UGent gepublicee…

Lees verder...

Jaarlijkse BAG excursie verloopt succesvol!

(15-06-2016)

Op vrijdag 10 juni organiseerde de onderzoeksgroep Fysische Geografie de jaarlijkse excursie van de Belgische Vereniging voor Geomorfologie . Het thema was de hydrogeomorfologie van het bekken van de …

Lees verder...

2016 BAG jaarlijkse excursie – Registratie open

(16-03-2016)

De jaarlijkse excursie van de Belgische Associatie van Geomorfologen wordt dit jaar door de onderzoeksgroep fysische geografie georganiseerd van de Universiteit Gent en gaat door op 10 juni 2016. Het …

Lees verder...

12-jarig IUS partnerprogramma van start in Ethiopia

(08-03-2016)

Prof. dr. Jan Nyssen zal de komende jaren het VLIR-UOS programma van Bahir Dar University coördineren. Het partnerschap zal zich focussen op het creëren van een kennisbasis en het definiëren van stra…

Lees verder...

Sil Lanckriet verdedigt zijn doctoraat

(04-02-2016)

Op 22 januari 2016 heeft Sil Lanckriet zijn doctoraat over interacties tussen mens, klimaat en landdegradatie in de Hoorn van Afrika succesvol verdedigd. Zijn doctoraat werd begeleid van Prof. dr. Jan…

Lees verder...

Veldbezoek GeLiGeo

(09-01-2016)

De Fysische Geografie organiseerde een veldbezoek op 8 januari, met deelnemers van Universiteit Gent, Universiteit Luik, Universiteit Lille, British Geological Survey en SmageAa. Verschillende sites w…

Lees verder...

Prof. Jan Nyssen en dr. Amaury Frankl realiseren 'Special Issue' in Land Degradation and Development

(06-10-2015)

Het internationale tijdschrift Land Degradation and Development heeft een 'special issue' uitgegeven over Environmental conservation for food production and sustainable livelihood in tropical Africa. …

Lees verder...