COVID-19 is een tijdruimtelijke verhaal: van tracking & tracing, over tijdruimtelijke clusteranalyses tot inplanting van testcentra

(16-03-2021)

Op 2 maart gaf prof. Van de Weghe een lezing in het kader van Public Outreach. In deze presentatie wordt dieper ingegaan op het onderzoek dat wordt gevoerd aan de onderzoeksgroep CartoGIS gelinkt aan de COVID-pandemie. De presentatie en opname van de voordracht is te bekijken via: https://www.ugent.be/we/nl/diensten/ipvw-ices/aanbod/onderzoekwetenschappen2021/overzicht