Prof. Philippe De Maeyer aangeduid als nieuw vast secretaris van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

(05-01-2021)

Prof. Philippe De Maeyer werd door de leden van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW) verkozen tot de nieuwe vast secretaris van de Academie m.i.v. 1/1/2021.

De KAOW is een federale instelling met als opdracht de wetenschappelijke kennis van de overzeese gebieden, en meer in het bijzonder van de ontwikkelingslanden, te bevorderen. Zij is een pluridisciplinair en internationaal forum. Belgische wetenschappers en wetenschappers uit de hele wereld ontmoeten er elkaar en stellen er hun werkzaamheden voor in een geest van partnerschap ten dienste van de ontwikkeling van de wetenschap en de mensheid.

De Academie is in drie Klassen ingedeeld: menswetenschappen (Klasse 1), natuur- en geneeskundige wetenschappen (Klasse 2) en toegepaste - zgn. technische - wetenschappen (Klasse 3).

https://www.kaowarsom.be/nl