Geografie Ugent op de 44e plaats in de Shanghai Ranking

(08-08-2018)

Geografie van de Universiteit Gent staat op de 44e plaats op de Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2018 – Geography.

ShanghaiRanking publiceert sinds 2009 Academic Ranking of World Universities (ARWU) per academische onderwerp. Deze lijst bevat de rankings van universiteiten in 54 vakken in natuurwetenschappen, engineering, biowetenschappen, medische wetenschappen en sociale wetenschappen. Er worden meer dan 4000 universiteiten gerangschikt. ARWU gebruikt vijf objectieve indicatoren om universiteiten op onderwerp te rangschikken. De parameters zijn: het aantal geschreven papers, een citatie-impactparameter, de internationale samenwerking, het aantal papers gepubliceerd in toptijdschriften en belangrijke prijzen toegekend aan personeelsleden (n.v.t. voor onderwerp Geografie). Geografie aan de Universiteit Gent scoort met name hoog in internationale samenwerking en het aantal geschreven artikelen.

Hoewel met wereldwijde ranglijsten van universiteiten en onderwerpen zorgvuldig moeten worden omgesprongen, is de Shangai-ranglijst "de meest gebruikte jaarlijkse ranglijst van de universiteiten van de wereld" (The Economist in 2005).

Lees meer...