Lien Dupont verdedigt haar doctoraat met succes

(15-09-2016)

Op 21 juni 2016 verdedigde Lien Dupont succesvol haar doctoraat getiteld ‘Take a look at the landscape! An eye-tracking study of landscape observation and its influencing factors’. Voor haar onderzoek maakte ze gebruik van eye-tracking om te analyseren hoe mensen landschappen voorgesteld op foto observeren. In het bijzonder onderzocht ze de invloed van drie factoren op het kijkpatroon: de kenmerken van de foto, de karakteristieken van het voorgestelde landschap en de achtergrond en kenmerken van de waarnemer. Daarnaast werkte Lien ook een methode uit voor het kwantificeren van de visuele impact van nieuwe constructies op het landschap. Haar doctoraat is niet alleen een theoretische bijdrage tot het onderzoek naar landschapsperceptie in het algemeen, maar biedt ook een praktische toepassing voor landschapsplanning en –ontwerp in het bijzonder.