Berdien De Roo verdedigt succesvol haar doctoraat

(05-10-2016)

Op donderdag 29 september heeft Berdien De Roo haar doctoraat getiteld 'Putting the past in place. A conceptual data model for a 4D archaeological GIS' succesvol verdedigd. Haar onderzoek werd begeleid door Prof. dr. Philippe De Maeyer van de Vakgroep Geografie en Prof. dr. Jean Bourgeois van de vakgroep Archeologie. In het proefschrift werd onderzocht wat de noden zijn voor de archeologische data-opslag, analyse en uitwisseling en bepaald hoe deze kunnen worden vertaald in een archeologisch datamodel. Het onderzoek zet een eerste stap naar een volwaardig 4D archeologisch GIS.