Soetkin Vervust verdedigt haar doctoraat

(26-07-2016)

Op 27 juni heeft Soetkin Vervust haar doctoraat getiteld 'Deconstructing the Ferraris Maps (1770-1778). A study of the map production process and its implications for geometric accuracy' succesvol verdedigd. Haar onderzoek werd begeleid door Prof. dr. Philippe De Maeyer en handelde over de Carte de cabinet en de Carte marchande. In het doctoraat wordt getracht beide kaarten te ontmantelen om hun individuele componenten bloot te leggen en inzicht te krijgen in de externe factoren die het samenbrengen van verschillende gegevens in deze eindproducten hebben beïnvloed. Hiervoor werden zowel archiefbronnen bestudeerd als analyses op de kaarten zelf uitgevoerd om bv. de geometrische nauwkeurigheid te bepalen.