Veldwerk master student Geografie Lars De Sloover

(07-11-2015)

De voorbije maand heeft Lars De Sloover verldwerk uitgevoerd in de autonome regio Xinjian (China) in het kader van zijn masterproef en stage. Samen met prof. dr. Jean Bourgeois (UGent), prof. dr. Philippe De Maeyer (UGent), prof. dr. Alishir Kurban (XIEG) en XIEG masterstudenten zijn verschillende karez ingemeten en geïnventariseerd om zo inzicht te krijgen in hun ouderdom en ontstaan. Daarnaast werden met o.a. UAV foto's gemaak van de stadsruines van Yar. De eerste resultaten van de campagne van vorig jaar zijn beschikbaar via https://sketchfab.com/nvhaeren.