Medewerkers

Zelfstandig academisch personeel


Gastprofessor


Assisterend academisch personeel


Wetenschappelijk personeel


Wetenschappelijk personeel, PhD student


PhD student


Administratief en technisch personeel


Gedetacheerde


Vrijwillige medewerker