Dr. Qiu Menglong

Email
qiu.menglong@ugent.be
Categorie
Voormalig medewerker

Bio

Het onderzoek van Menglong richt zich op landgebruik en de effecten op het milieu. Menglong beschouwt de degradatie van de verschillende functies van het akkerbouwland-ecosysteem als risico-gebeurtenis en onderzoekt de vorming, blootstellingsrespons en regulering van het ecologisch risico van akkerbouwgebruik vanuit het perspectief van huishoudelijk gedrag.