Ing. Koos Fransen

Email
Koos.Fransen@UGent.be
Telefoon
+32 (0)9 264 46 96
Lokaal
40.08.120.067
Categorie
PhD Student
Onderzoeksgroep
Cartografie & GIS

Bio

Koos heeft de opleiding Industrieel Ingenieur & Landmeten gevolgd en uitgebreid met de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Hij behaalde zijn doctoraat bij de onderzoeksgroep CartoGIS en de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning in 2017. Zijn onderzoek richt zich op de domeinen mobiliteit, bereikbaarheid en diens koppeling met ruimtelijke planning en transportbeleid.

Links