Ing. Samuel Van Ackere

Email
Samuel.VanAckere@UGent.be
Telefoon
+32 (0)9 264 47 00
Lokaal
40.08.120.061
Categorie
Voormalig medewerker

Bio

Samuel Van Ackere is sinds eind 2015 doctoraatstudent aan de Vakgroep Geografie. Zijn onderzoek focust op overstromingsrisico’s langs de kust en de impact van golfoverslag bij extreme stormen op structuren, gebouwen en mensen. Laag gelegen kustgebieden zijn kwetsbaar voor de gevolgen van zeespiegelstijging en een frequenter voorkomen en verhoogde ernst van stormvloeden als gevolg van klimaatverandering. Daarom spits hij zijn onderzoek toe op het zoeken naar adaptieve oplossingen die het incasseringsvermogen van deze zones kan verhogen. Zijn project legt zich toe op het creëren van een socio-economische impactbeoordelingstool die risico's inschat, modelleert en instaat voor het creëren van evacuatieplannen.