Dr. Amaury Frankl

Email
Amaury.Frankl@UGent.be
Telefoon
+32 (0)9 264 47 01
Lokaal
40.08.120.022
Categorie
Wetenschappelijk personeel
Onderzoeksgroep
Fysische Geografie

Bio

Amaury Frankl is sinds 2007 werkzaam aan de Vakgroep Geografie en sinds 2015 post-doctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen. Zijn onderzoek spitst zich toe op hydrogeomorfologie en meer specifiek ravijnerosie, waarbij hij aandacht schenkt aan hoe beheersmaatregelen erosierisico’s in een veranderend klimaat kunnen beperken. Zijn kernactiviteiten spelen zich af in Frankrijk en Ethiopië.