ONDERZOEK BINNEN DE VAKGROEP
  • Overzicht
 
 
 
 
 
VAKGROEP GEOGRAFIE

De vakgroep Geografie behoort tot de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent. Op het raakvlak van exacte en sociale wetenschappen focussen we in onderzoek en onderwijs op de ruimtelijke patronen aan het aardoppervlak en de dynamische wisselwerking tussen het milieu en de samenleving.

Een grote variëteit aan theoretische, technische en praktische aspecten kenmerkt zowel het onderzoek als onderwijs binnen de vakgroep.

Door het multidisciplinaire karakter van onze projecten staan wij open voor nationale en internationale samenwerkingen in verschillende domeinen.

HISTORIEK
  • Eerste geografen studeren af aan de huidige UGent

  • Verschillende laboratoria en seminaries geografie zijn verbonden aan verschillende faculteiten verspreid over de stad

  • Samenbrenging van laboratoria en seminaries geografie in een nieuw gebouw (S8) op campus Sterre

  • Vakgroep Geografie (WE12) ontstaat uit de verschillende labo's en seminaries

  • Inrichting van een universitaire opleiding Landmeetkunde

ORGANISATIE
VAKGROEP-
VOORZITTER
VOORZITTER
EXAMENCOMMISSIE
VOORZITTER
OPLEIDINGSCOMMISSIE
FACILITEITEN

De vakgroep Geografie beschikt over een gevarieerd aanbod aan faciliteiten voor de ondersteuning van onderzoek en onderwijs. Naast de leslokalen en bibliotheken die door de universiteit en faculteit worden aangeboden, kunnen studenten en medewerkers gebruik maken van computerlokalen die zijn uitgerust met pc's en printers. De computers zijn voorzien van cartografische, geografische, landmeetkundige, modellerings- en analytische software.

Daarnaast is ook een groot aanbod aan data beschikbaar voor onderwijs- en onderzoeksdoelen. Voor het verspreiden van kaarten en onderzoeksposters staat een plotter ter beschikking van het personeel. Bovendien voorziet de vakgroep in een aantal specifieke labo's en onderzoeksuitrustingen.