RESEARCH IN THE DEPARTMENT
 • Overview
 
 
 
 
 

Dr. Karen De Coene


Karen.DeCoene@UGent.be

+32 (0)9 264 47 86

Krijgslaan 281, S8, 9000 Ghent, Belgium
Lok. 40.08.120.029

Karen De Coene (PhD) is a researcher on historical cartography. Her research topics range from medieval to eighteenth century cartography, with particular interest in historical network analysis, mobility and transport. The current project "NOMOB. A Research Map on Noblemen's Mobility in the Austrian Netherlands" discusses the cartographer Joseph de Ferraris (1726-1814).

* * *

Research Unit


Links


Recent Projects


Recent Publications


 • De Maeyer, De Coene (2016) — 240 jaar landdekkende grootschalige basiscartografie in België.
 • De Coene (2015) — La terre: une pensée par l'image à travers les siècles.
 • De Coene (2015) — Continuïteit of innovatie?: een onbestaand dilemma in het Liber Floridus van Lambertus van Sint-Omaars (1121). (In: CAERT-THRESOOR)
 • De Coene, De Maeyer (2014) — Entrepreneurship and networks in the Italian map trade: the creation of the aAtlas.
 • De Coene, De Maeyer (2014) — Ondernemen en netwerken in de Italiaanse kaarthandel: het ontstaan van de atlas.
 • De Coene (2014) — Continuïteit en vernieuwing: het verleden en de cartografie. (In: HERMES (RIEMST))
 • Stal, De Wulf, De Coene, De Maeyer, Nuttens, Ongena (2012) — Digital representation of historical globes: methods to make 3D and pseudo-3D models of sixteenth century Mercator globes. (In: CARTOGRAPHIC JOURNAL)
 • De Coene, De Maeyer (2011) — De originaliteit van een compilator: wereldkaarten in het Liber Floridus van Lambertus van Sint-Omaars. (In: HANDELINGEN DER MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TE GENT)
 • De Coene, Ongena, Stragier, Vervust, Bracke, De Maeyer (2012) — Ferraris, the legend. (In: CARTOGRAPHIC JOURNAL)
 • De Coene (2011) — Lambert and the scholarly culture: the intellectual world of the Liber Floridus.