Gebruiksvriendelijkheid van kaarten gebaseerd op eye-trackingonderzoek

Dit onderzoek focust zich op kaartgebruikers en meer bepaald hoe (goed) zij de visuele informatie op kaarten kunnen lezen en interpreteren. Deze informatie kan dan op zijn beurt gebruikt worden om het ontwerp ervan (kleurgebruik, lay-out, tekstplaatsing, etc.) bij te sturen. Hiervoor wordt enerzijds onderscheid gemaakt tussen verschillende types van kaarten: papieren kaarten, statische digitale kaarten en interactieve cartografische producten. Anderzijds worden de karakteristieken van verschillende groepen kaartgebruikers onder de loep genomen (vb. experten vs. niet-experten). Centraal in dit onderzoek staat hierbij het gebruik van eye tracking, waarbij de oogbewegingen geregistreerd worden en dus waar, wanneer en hoe gebruikers de visuele informatie op de kaarten bestuderen. Door combinatie met andere evaluatiemethoden (e.g. thinking aloud, reactietijdmetingen, vragenlijsten, enz.) kan er een totaalbeeld verkregen worden van het visuele gedrag of (zoek)strategieën van de kaartgebruikers.OnderzoeksgroepenMedewerkers