Land degradatie en rehabilitatie in (semi)natuurlijke gebieden in noordwestelijk Europa

De onderzoeksgroep Fysische Geografie aan de Universiteit Gent bestudeert land degradatie en land rehabilitatie in zowel natuurlijke en seminatuurlijke omgevingen in noordwestelijk Europa. Dit omvat een breed scala aan thema’s zoals de studie van vegetatie successie op terrils en hellingsprocessen, de impact de beverdammen op rivier hydrogeomorfologie, Kwartaire hellingsprocessen in berggebieden, sedimentafzetting in verlaten riviersecties, en de impact van everzwijnpopulaties op erosie en sedimentatie onder bos. Deze onderwerpen worden voornamelijk in het kader van Masterstudies bestudeerd en trachten een antwoord te bieden op volgende maatschappelijk vragen: wat zijn de risico’s verbonden aan het natuurherstel van terrils als groene longen in oude industriële zones, het begrijpen van de effecten van beverpopulaties op bekkenhydrologie en vloedcontrole, het begrijpen van paleomilieus en geomorfologische processen, en de impact van everzwijnpopulaties op erosiedynamieken.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners