Verplaatsingsgedrag, woonplaatskeuze en attitudes

Dit onderzoek analyseert verschillen in verplaatsingsgedrag tussen stedelijke en niet-stedelijke inwoners. Daarnaast kunnen verplaatsingsgerelateerde attitudes hierin een belangrijke rol spelen. Zo kunnen personen een voorkeur hebben voor een bepaalde buurt (bv. stedelijke buurt) die hen in staat stelt zich makkelijk met hun geliefkoosde verplaatsingsmiddel te verplaatsen (bv. openbaar vervoer). Binnen dit onderzoek focust dr. Van Acker zich voornamelijk op leefstijlen, terwijl dr. De Vos tevredenheid met verplaatsingen in rekening brengt.OnderzoeksgroepenMedewerkers