Ontwikkeling van een 4D archeologisch GIS

Dit onderzoek tracht een eerste stap te zetten in de ontwikkeling van een 4D archeologisch GIS, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de derde ruimtelijke dimensie en het temporale aspect. Archeologische gegevens bestaan namelijk uit een combinatie van thematische en ruimtelijke data die vandaag vaak niet in combinatie worden beheerd en geanalyseerd. Bovendien wordt zowel de derde ruimtelijke dimensie als het tijdsaspect vaak vereenvoudigd of verwaarloosd in analyses. Ruimtelijke databanken en GIS (desktop en web) kunnen het databeheer vergemakkelijken en het analysepotentieel verhogen. In het ontwikkelingsproces van het 4D GIS wordt de gebruiker centraal gesteld.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Vakgroep Archeologie, UGent (Jean Bourgeois) (co-promotor)