Het gebruik van GIS in gezondheidsonderzoek

Het UGCoP (Uncertain Geographic Context Problem) is een fundamenteel probleem dat voorkomt in studies die de effecten van ruimtelijke eigenschappen op individueel gedrag bestuderen. Dit probleem stelt dat de bevindingen van de effecten van ruimtelijke eigenschappen (bv. hoeveelheid groen in de woonomgeving) op individueel gedrag (bv. mate van fysieke activiteit) beïnvloed kunnen worden door de manier waarop de ruimtelijke eenheden afgebakend zijn en de mate waarin ze afwijken van de werkelijke context. Individueel gedrag wordt beïnvloed door de ruimtelijke context van iemands leefomgeving. Echter, zowel in tijd als ruimte zijn er onzekerheden in de afbakening van deze leefomgeving, door het individuele verplaatsingsgedrag. Dit onderzoek gaat na hoe dit fundamenteel probleem in toekomstig onderzoek kan beperkt worden. Dit wordt gedaan door individuele verplaatsingspatronen in rekening te brengen bij het bepalen van iemands leefomgeving, bv. door het gebruik van GPS-data. Hiervoor worden verschillende gezondheidsgerelateerde case studies gebruikt.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Proximus

  • VITO